HardRockForum
Grudzień 01, 2015, 22:50:31 pm *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności:
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Zaloguj się Rejestracja  
Strony: « 1 2 3 4 5 »
  Drukuj  
Autor Wątek: Dwa zabójcze kawa?y :)  (Przeczytany 24090 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
D'Priest
Full Member
***
Offline Offline

Wiadomości: 184Zobacz profil
« Odpowiedz #15 : Listopad 30, 2005, 18:40:21 pm »

- Jak sie nazywa dzieciol bez dzioba??? - headbanger -
Zapisane

The Drums Are Back!
    No Blood No Good!
burn
Gość
« Odpowiedz #16 : Grudzień 01, 2005, 22:38:34 pm »

wkleja?am to ju? na poprzednim forum ale i teraz nei mog? si? oprze?:

Autentyczne og?oszenia parafialne

1. Ca?a wspólnota dzi?kuje chórowi m?odzie?owemu który na okres wakacji zaprzesta? swojej dzia?alno?ci.
2. Za tydzie? Wielkanoc. Bardzo prosz? wszystkie panie sk?ada? jajka w przedsionku.

3. W ka?da ?rod? spotykaj? si? m?ode mamy. Na te panie, które pragn? do nich do??czy?, czekamy w zakrystii w czwartki wieczorem.

4. Pan Kowalski zosta? wybrany na urz?d kustosza naszego ko?cio?a i zaakceptowa? ten wybór. Nie mogli?my znale?? nikogo lepszego.

5. W niedziel? ksi?dz rektor przewodniczy? swej po?egnalnej mszy. Chór od?piewa? hymn \"klaskajmy wszyscy w d?onie\".

6. Na wspólnej wieczerzy by?o jak w niebie - brakowa?o wielu z tych, których si? spodziewali?my.

7. Z tablicy og?osze?: \"Dzisiejszy temat: Czy wiesz jak jest w piekle? Przyjd? i pos?uchaj naszego organisty\".

8. Po po?udniu w pó?nocnym i po?udniowym ko?cu ko?cio?a odb?da si? chrzty. Dzieci b?d? chrzczone z obu stron.

9. W czwartek o 16.00 wspólne lody. Panie daj?ce mleko prosimy przyj?? wcze?niej.

10. W ?rod? spotkanie ?e?skiego kr?gu literackiego. Pani Kowalska za?piewa \"Po?ó? mnie do ?ó?eczka\" razem z wikarym.

11. W podziemiu panie zrzuci?y wszelkiego rodzaju ubrania. Mo?na je ogl?da? w ka?dy piatek po po?udniu.
Zapisane
burn
Gość
« Odpowiedz #17 : Grudzień 01, 2005, 22:56:40 pm »

Kwiatki Ojca Rydzyka

Zas?yszane na antenie Radia Maryja:


telefon do RM: - Ja sobie tak? modlitw? wymy?li?am sama. Mog? powiedzie??
- Prosimy...
\"Jak to dobrze, ?e jeste?, ojcze Rydzyku, jak to dobrze, ?e ciebie ta mama urodzi?a, niepokalana...

ekspert RM: - Jest taka ksi??ka dla dzieci pod tytu?em \"Doktor Dolitle\".   To jest straszna ksi??ka i jeszcze na dodatek lektura.   Ona równa zwierz?ta z cz?owiekiem, czyli równa cz?owieka ze zwierz?ciem. To jest doktryna maso?ska:   ?winia jest taka sama jak i ja.

o. Rydzyk: - Popatrzcie na te kobiety na ulicach. Tak chodz? i si? ubieraj?, jak gdyby by?y prostytutkami. Popatrzcie, ile mamy w Polsce prostytutek.   Ulice pe?ne prostytutek... na ka?dym kroku...

modlitwy na antenie RM: - S?uchamy, Radio Maryja... w czyjej intencji modlitwa?
- Ja bym chcia?a si? pomodli? za wszystkich oszustów, k?amców i z?odziei... no i za ojca dyrektora oczywi?cie.

Ojciec Rydzyk: Ja ju? nie mog? si? na to wychowanie seksualne patrze?. I popatrzcie, jak ono jest wprowadzane w Polsce. R?kami katolików jest wprowadzane. To jest normalny instrukta?. Dzieci si? instruuje, jak robi? samogwa?t, jak sobie robi? dobrze... bez Boga.

Ojciec Rydzyk:   - By?em w Bia?ymstoku i widzia?em taki perfidny plakat. Taki wielki... niby by? przeciwko AIDS. Pisa?o na nim: Wszyscy to robicie, ale róbcie to z g?ow? - Jakie? to wstr?tne... wszyscy robicie, a przecie? ja tego nie robi?.

S?uchaczka: - S?ucha?am pana wypowiedzi i musz? przyzna?, ?e by?a ona na bardzo niskim poziomie, wr?cz na poziomie ?enuj?cym. Ojciec Rydzyk - Widzicie... to telefonowa? do Radia Maryja szatan, cho? o niewie?cim g?osie. A je?li to nie sam szatan dzwoni?, to jego niewolnik o imieniu Urszula.

Fragmenty bezpo?redniej relacji z Przystanku Woodstock: Jest nas tu na Przystanku Jezus bardzo du?o... bardzo du?o katolickiej, pi?knej, wspania?ej m?odzie?y. Rozgl?dam si? i widz? co? oko?o pi??set osób. A dooko?a t?um... ze dwie?cie tysi?cy m?odych ludzi w r?kach szatana. Widzia?em dziewczyny, nagie dziewczyny z kartkami: \"Oddam si? za pi?? z?otych\". Mój Bo?e... Jak one siebie ceni?... za pi?? z?otych... To jest chyba jaka? gorsza kategoria ludzi. Tu s? tysi?ce smutnej, bardzo smutnej m?odzie?y. I oni wszyscy si? ?miej?.

S?uchaczka: - Pó? emerytury b?d? oddawa? dla mojego ukochanego Radia Maryja. o. Jerzy: - To pi?knie. A ile ma pani tej emerytury?

o. Rydzyk w Rozmowach Niedoko?czonych: - Podchodzi do mnie taka ma?a dziewczynka... no mo?e mia?a z dziesi?? lat i opowiada, ?e na pocz?tku wakacji przyszli do niej do domu koledzy i kole?anki i zaproponowali: za?o?ymy band?. I za?o?yli... podwórkowe kó?ko ró?a?cowe. Takie wspania?e dziecko...

Transmisja mszy z udzia?em ojca Rydzyka:   - Ile tu dzieci ko?o mnie! A tu taka ma?a dziewczynka... Ile masz lat? No co, nie umiesz mówi?? Ile masz lat? Nie powiesz ksi?dzu? No, ile masz lat? G?upie jakie? to dziecko, czy co?

S?uchacz: - Jedziemy w?a?nie z pielgrzymk? rowerow? dooko?a Polski, a na koniec do Cz?stochowy i co pi?? kilometrów stajemy i odmawiamy ró?aniec. o. Rydzyk: - To pi?knie, tylko czy w ten sposób dojedziecie do Cz?stochowy w tym roku?

S?uchaczka: - Ja si? tego nie wstydz?. Mam siedemdziesi?t lat i wszystkim mówi?, ?e jestem dzieckiem Radia Maryja i ojca Rydzyka. o. Jacek: - No, wie pani... To ostatnie stwierdzenie mo?e by? ryzykowne...

o. Rydzyk w Rozmowach Niedoko?czonych: - Jest taka gazeta \"Fakty i Mity\" i wszyscy tam pracuj?cy przedtem pracowali w departamencie czwartym UB. A ten ksi?dz, który porzuci? kap?a?stwo... Ja si? modl? za niego i to nic nie daje, bo on jest coraz bardziej jaki? pokaleczony. Na niego to ju? nawet sierpa i m?ota szkoda u?ywa?...

o. Rydzyk w Rozmowach Niedoko?czonych: - Mam w?a?nie w r?ku program SLD. Nie wiem, czy ja te r?ce potem domyj?...

Rozmowa na antenie RM: - Prosz? powiedzie? s?uchaczom, dlaczego zdecydowa? si? pan kandydowa? w przysz?ych wyborach do Sejmu. - Bo Polska jest sprzedawana i tylko Radio Maryja o tym g?o?no mówi. Jak b?d? pos?em, to w ka?dym urz?dzie, na ulicach i nawet w restauracjach b?d? wisie? g?o?niki nadaj?ce tylko audycj? ojca dyrektora. Bo jak Polacy nie maj? ?adnych warto?ci, to niech chocia? maj? warto?ci chrze?cija?skie. Jestem te? przeciwko eutanazji nienarodzonych dzieci.

S?uchaczka: - M?? sprzeda? dos?ownie wszystko z domu na wódk?. Ale jak chcia? ju? sprzeda? radio, na którym s?ucham Radia Maryja, to si? zdenerwowa?am.

o. Rydzyk: - Patrz?... le?y na ziemi nieprzytomna staruszka. Podchodz? i pytam ja, co si? sta?o? A ona: - A co to pana obchodzi.

rozmowa na antenie RM: - Niech b?dzie pochwalona Maryja zawsze dziewica. Czy b?d? na antenie?
- Ju? pan jest na antenie.
- A co mi ksiadz za pierdo?y opowiada, kiedy mam w?aczone Radio Maryja i tam teraz s?ysz? ojca dyrektora!
- Bo jeszcze fale radiowe do pana nie zda?y?y dolecie?. I prosz? si? kulturalnie wys?awia?.
- Aha...

g?oszenie RM: Uwaga, wszyscy chc?cy wesprze? Radio Maryja!
1. W urz?dach pocztowych znajduj? si? specjalne druki o nast?puj?cej tre?ci:
Cel Radio Maryja Dar dla Radia Maryja w Toruniu Bank pocztowy SA pierwszy oddzia? w Toruniu 131263-61580-27006-100-0/0
My, katolicy, bierzemy taki druk do r?ki!
2. Wype?niamy druk i wysy?amy na rzecz Radia Maryja 1 grosz.
W urz?dzie mog? nie chcie? przyj?? jednego grosza, ale wtedy trzeba si? k?óci?, bo pocztowcy nie maj? prawa odmówi? przyj?cia naszego wsparcia na rzecz naszej ulubionej stacji.
3. Za nami staje nasz kolega i te? wp?aca 1 grosz. Uwaga: nie p?acimy nic za przekaz, poniewa? p?aci za niego odbiorca - taka jest umowa radia z poczt?.
4. Za nim staje nasz trzeci kolega i równie? wp?aca grosz.
5. Nast?pnie znowu my wp?acamy 1 grosz i tak w kó?ko.
6. Wysy?amy w sumie 120 groszy, trzy razy (w sumie 360 groszy, czyli 3,6 PLN).
7. Operacja ma sens.
Za ka?dy z przekazów Radio Maryja p?aci poczcie op?at? pocztow? (ok. 3,6 z?). 3,6 x 360 to 1296 z? op?aty pocztowej zap?aconej przez radio.
8. 1296 z? odj?? wp?acone przez nas 3,6 z? daje nieca?e 1293 z? ujemnego \'wsparcia\' dla rozg?o?ni.
9. UWAGA! Wp?aca? pieni?dze na rzecz radia mog? równie? niewierz?cy.\"
Zapisane
guitarrizer
Full Member
***
Offline Offline

Wiadomości: 157


Linux Crusader


Zobacz profil WWW
« Odpowiedz #18 : Grudzień 02, 2005, 15:28:39 pm »

No tak, nie wiadomo, czy si? smia?, czy p?aka? Wink
Zapisane

No more Mr Nice Guy
burn
Gość
« Odpowiedz #19 : Grudzień 02, 2005, 16:10:22 pm »

wiesz JareQ, ja znalazlam jeszcze lepsze rzeczy niz to...np. ulotke z apelem, zeby nie glosowac na tuska, ktora wydala jakas konfederacja jasnogorska, czy cos takiego...
Zapisane
LSDisease
Sr. Member
****
Offline Offline

Wiadomości: 495


Zobacz profil
« Odpowiedz #20 : Grudzień 02, 2005, 18:45:15 pm »

Cytuj
telefon do RM: - Ja sobie tak? modlitw? wymy?li?am sama. Mog? powiedzie??
- Prosimy...
\"Jak to dobrze, ?e jeste?, ojcze Rydzyku, jak to dobrze, ?e ciebie ta mama urodzi?a, niepokalana


:laugh: piekny tekst... ciekawe jaka by?a reakcja rydzyka...
Zapisane
guitarrizer
Full Member
***
Offline Offline

Wiadomości: 157


Linux Crusader


Zobacz profil WWW
« Odpowiedz #21 : Grudzień 02, 2005, 20:17:03 pm »

burn napisa?:
Cytuj
wiesz JareQ, ja znalazlam jeszcze lepsze rzeczy niz to...np. ulotke z apelem, zeby nie glosowac na tuska, ktora wydala jakas konfederacja jasnogorska, czy cos takiego...


Jak?? ulotk? widzia?em u mojej babci, niestety. By?a to chyba ta, o której wspomnia?a?. Jak to dobrze, ?e za par? miesi?cy ju? takimi rzeczami nie b?d? musia? si? przejmowa?...
Zapisane

No more Mr Nice Guy
burn
Gość
« Odpowiedz #22 : Grudzień 03, 2005, 17:01:10 pm »

dla wielbicieli motocykli....
http://psyborg.rpg.pl/fun/motors.mpg
Zapisane
burn
Gość
« Odpowiedz #23 : Grudzień 18, 2005, 14:38:04 pm »

Sign in a restaurant: \"In God we trust. All others cash.\"
Zapisane
guitarrizer
Full Member
***
Offline Offline

Wiadomości: 157


Linux Crusader


Zobacz profil WWW
« Odpowiedz #24 : Grudzień 29, 2005, 16:04:20 pm »

Kto czyta komentarze na Wirtualnej Polsce, mo?e trafi? na takie pere?ki:

(jaki? go?? jakiemu? go?ciowi ubli?a)
Twoja matka to stara, ?mierdz?ca, parchata , zasyfiona locha rozp?odowa, jej macica to wyl?garnia larw i robactwa, a ty jeste? tylko ma?? , oslizg?? glist? wyplut? z jej zara?onego ?ona !!!! Oby? zdech? !!!!!!

Wink
Zapisane

No more Mr Nice Guy
guciomir
Newbie
*
Offline Offline

Wiadomości: 12


Zobacz profil WWW
« Odpowiedz #25 : Grudzień 30, 2005, 00:46:32 am »

http://www.merlin.risp.pl/bluzgacz/bluzgaj.php
nie zna?e? tej stronki? Smiley
Zapisane

zapraszam na www.RockHard.pl
recenzje, biografie, wywiady - wszystko co najlepsze dla fanów hard rocka
guitarrizer
Full Member
***
Offline Offline

Wiadomości: 157


Linux Crusader


Zobacz profil WWW
« Odpowiedz #26 : Grudzień 30, 2005, 05:59:17 am »

Heh, no teraz to ju? znam Wink

Ale ta stronka generuje ma?o naturalne teksty, a ten zacytowany to mur beton tekst naturszczyka Wink
Zapisane

No more Mr Nice Guy
Dr Feelgood
Gość
« Odpowiedz #27 : Styczeń 05, 2006, 21:33:20 pm »

Czesc Rizer ale zes powiedzial Wink ...i nie jestem swiezo upieczony... Smiley :evil:
Rizer jak bedziesz w kraku badz w clubie Po, pracuje tam...
Zapisane
guitarrizer
Full Member
***
Offline Offline

Wiadomości: 157


Linux Crusader


Zobacz profil WWW
« Odpowiedz #28 : Styczeń 05, 2006, 22:46:00 pm »

Siemasz Feelu, pewnie niepr?dko b?d? w Kraku, ale zapami?tam i jak nadarzy si? okazja, to zajrz? do tego klubu i pewnie paru innych Wink
pzdr
Zapisane

No more Mr Nice Guy
guitarrizer
Full Member
***
Offline Offline

Wiadomości: 157


Linux Crusader


Zobacz profil WWW
« Odpowiedz #29 : Styczeń 09, 2006, 07:26:19 am »

cytat z netu:

Pokoik ma?y, ale przytulny, urz?dzony podobnie do mojego starego, wi?c urzek? mnie od razu. Nie to pomieszczenie by?o jednak najwa?niejsze, dwa susy i by?em w LAZIENCE !
 Spokojny strumie? moczu ?ci?gany w dó? tajemn? si?? grawitacji rysowa? w powietrzu pi?kny kszta?t paraboli, to znaczy, ?e jeszcze nie mam problemu z prostat?...
Zapisane

No more Mr Nice Guy
Strony: « 1 2 3 4 5 »
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1 RC3 | SMF © 2001-2005, Lewis Media Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
Strona wygenerowana w 0.154 sekund z 19 zapytaniami.